Suomessa maankäyttö- ja rakennuslaki antaa määräykset rakennusten paloturvallisuudesta. Keskeiset ohjeet annetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E1 Rakennusten paloturvallisuus. Siellä on kirjattu palokatkoista seuraavasti: ”Osastoivan rakennusosan läpi saa johtaa tarpeelliset putket, roilot, kanavat, johdot ja hormit edellyttäen, ettei olennaisesti heikennetä rakennusosan toimivuutta”